www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy Brzozów

Herb Powiatowy Urząd Pracy Brzozów

Środa 23.04.2014

zaawansowane

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z póź. zm.) o zasadzie otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowiska urzędnicze, Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że rekrutacja na nowe stanowiska odbywa się poprzez ogłoszenie naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w jednostce, w której nabór jest prowadzony.

Wobec powyższego składane oferty kandydatów w inny sposób niż określony w ustawie nie będą rozpatrywane.

 aaaaaa

aaaaaa

I.  REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Ziemiański
(2007-01-05 15:18:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Ziemiański
(2009-06-02 09:46:55)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 148531

Zaokrąglony róg prawy